لاگ بیرجند

گروه کاربران گنو/لینوکس بیرجند

جلسه ۲۱


ثبت‌نام رایگان

زمان برگزاری: ۱۴۰۳-۰۴-۲۱ از ساعت: ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰

آدرس: خیابان مدرس، نبش سعیدی ۱، مجتمع آموزشی پادميرا

باز کردن نقشه